Misoro inonakidza makumi mashanu yekutaurirana nezve Shamwari, Partner, Kana Mhuri

Saka, hurukuro dzako dzave kuita shoma.

Kutaura neshamwari kana vadikanwa kwave… kufinha!Hazvidi kudaro.Pane zvinhu zvakawanda zvinonakidza zvekutaura nezvazvo.

Misoro yakawanda kwazvo yekusarudza kubva.Tichatangira papi?

Rudo

Tese tinoishuvira, asi chii chatinoziva chaizvo nezverudo?

kuziva sei kuti uri kushandiswa

Pane zvakawanda nzvimbo yekufarira hurukuro pano - zvinhu zvakawanda zvekutaura nezvazvo neshamwari dzako kana kunyangwe mudiwa wako.Poshi. Rudo runotsamira pane mumwe here?

piri. Rudo nderwega mhinduro yemakemikari kune yakatarwa, kuyerwa, seti yechisimba here?

3. Rudo isarudzo here kana manzwiro?

Zvina. Rudo runombokunda zvese here kana iko iko kufunga kungori hunyengeri hwakaipa makambani ekukwazisa makadhi?

5. Tinoda vanhu nekuda kwezvavari, kana kunyangwe zvavari?

6. Zvinopesana zvinokwezva here?

7. Unofanirwa here kuchinjira mumwe munhu waunoda?

8. Unogona here kuda vanopfuura mumwe wekudanana naye panguva imwe chete?

9. Zvinotora nguva yakareba sei kuti udanane?

10. Nei runako rwuri rwekuzviisa pasi?

gumi neimwe. Kune chero imwe mhando muhushe hwemhuka inowana rudo sesu isu vanhu?

12. Pane here chinonzi chinhu chinonzi soulmate kana mweya wehama ?

13. Ndechipi chinhu chekupenga chawakamboita nekuda kwerudo?

Vazivi nevanyanduri vakafungisisa zvinhu izvi pakureba kwazvo…

… Zvinoita kuti tifambire mberi zvakanaka pamhinduro kana mamwe mapoka eshamwari apindura mibvunzo panzvimbo.

Psychology

Kana tichitaura nezve zvemukati menyika, zvishoma zvinhu zvinogona kunge zvinonakidza sekubura 'Whys' uye 'Hows' uye 'Whos' uye 'Whats' yehupenyu hwedu hwezuva nezuva.

Psychology inyaya hombe uye inonakidza hurukuro ine zvinhu zvakawanda zvekutaura nezvazvo. Edza izvi kunze kwehukuru:

Poshi. Mamiriro ekurerwa - anotamba chinzvimbo chikuru mune zvauri?

piri. Sei vamwe vanhu vachifarira zvinhu zvausingafarire?

3. Mufaro chinangwa chekuguma here kana kungori chibereko chezvimwe zvinhu?

Zvina. Sei tichirangarira zvimwe zvinhu zvakajeka uye tichikanganwa zvimwe zvinhu zvachose?

5. Ndeipi ndangariro yako yakajeka kubva paudiki hwako?

6. Ndeupi wevabereki vako waunonyanya kufanana naye pahunhu?

7. Chii chaunonyanya kutya?

8. Ndeapi ako matatu makuru ehunhu kukanganisa?

9. Chii chaunonyanya kudada ne ? Sei?

10. Ipi muzana yezvaunofunga zvaunofunga kuti yakaitwa neyako kusaziva kana kusaziva uye muzana ripi nekuziva kwako?

gumi neimwe. Unofunga iwe ita sarudzo dzakanaka nekuwanda?

12. Uri kunyanya iwe kana uri wega kana paunenge uine vamwe?

13. Kana mumwe munhu akatibvunza kuti takadii, sei tichipindura 'zvakanaka' asi isu tisina kunyatsonaka?

14. Unonzwa makore mangani mupfungwa dzako?

gumi neshanu. Sei pfungwa dzako dzichikutadzisa kuita zvinhu zvaunogona kunakidzwa nazvo?

16. Uri munhu ane tariro kana asina tariro here? Ndezvipi zvikonzero zvako zvekuve wakadaro?

Kune mimwe yemibvunzo iyi, zvinogona kuvhura ziso kuti mumwe munhu akupindure iwe. Edza uone.

Metaphysics

Dzimwe dzenyaya dzakaomesesa dzekutaurirana dzinowira pasi pemusoro we metaphysics.

Kubva muchiGiriki icho chinoshandura sezvazviri 'kupfuura hunhu,' metaphysics inobata nemhando dzese dzemibvunzo pamusoro pekuve uye nguva uye hupenyu nerufu uye shanduko. Zvakawanda zvekutaura nezvazvo ipapo!

Edza idzi misoro pane saizi:

Poshi. Ndiwe munhu mumwe chete wawanga uri zuro here?

piri. Nguva ndeipi? Isu tinokanganiswa nazvo here, kana kuziva kwedu kunozvigadzira?

3. Pane chinhu chinonzi mweya here?

Zvina. Pane chero chinhu here kwatiri chinopfuura chedu panyama kufa ?

5. Tinogona here kufungidzira nenzira yakarurama nguva yemberi? Kana kuti 'chiito chinokatyamadza' chenyika yakawanda, sekutaura kwaEinstein, zvinoreva kuti zvinhu hazvifungidzike.

6. Kune here risingaperi nhamba yezvinhu zvechokwadi kupfuura zvedu pese panotorwa sarudzo yega yega uye forogo yega yega mumugwagwa inofamba pasi?

7. Nei pane chimwe chinhu uye kwete chinhu?

Gadzirira kuti pfungwa dzako dzifurwe.

Unogona zvakare kuda (chinyorwa chinoenderera pazasi):

kubatwa kunge mwana mudiki

Maitiro Ekutenda

Chikamu chakakura chepfungwa - uye icho chinokodzera chikamu chayo - ndizvo zvitendero zvatinobata zvakadaro.

Izvi zvinosanganisira misoro senge chitendero, maonero ezvematongerwo enyika, zvine musoro kutenda, uye chero chinhu chakanyanya chinoda kuti iwe uve nekutenda.

Poshi. Sei uchitenda zvaunotenda kuti ichokwadi?

piri. Tinofanira kutarisira hupenyu hwedu pachedu, kana isu tose tinofanira kutarisira mumwe nemumwe?

3. Iwe unotenda here kuti murume ane hunhu hwakanaka?

Zvina. Wakamboshandura pfungwa dzako ndokumira kutenda chimwe chinhu chawaimbotenda zvakasimba mazviri? Sei?

5. Iwe unotenda here kuti hupenyu hwakangwara huripo kupfuura ino nyika?

6. Hurumende ine zvakawanda here kana zvishoma zvitaure pamusoro pemararamiro atinoita hupenyu hwedu?

7. Pane here muganho wekusununguka kutaura kana mumwe munhu achibvumidzwa kutaura chero chavanofarira?

8. Unoita sei neruzivo kana humbowo hunopesana nekutenda kwaunobata zvakasimba?

9. Ruzivo rwakadii iwe rwaunoda usati watenda chimwe chinhu chinotaurwa nemumwe munhu? Zvinoenderana nekuti unovimba zvakadii nemunhu iyeye kana nehungwaru hwaunofunga kuti ivo?

10. Pane chinhu chinonzi chokwadi here?

gumi neimwe. Sei chitendero chichiita basa rakakura kudaro muhupenyu hwevanhu vazhinji?

12. Kusatenda kuti kuna Mwari chitendero here?

Pakukurukura idzi mhando dzemisoro, zvakakodzera kuziva maitiro ekukakavadzana nenzira ine hutano pane kuirega ichidzika kuita nharo.

Tsika nehunhu

Chii chakarurama uye chakashata? Zvakanaka kana zvakaipa? Tsika dzinogamuchirika kana hunhu hwakashata? Zvino izvo zvinhu zvakadzika uye zvinonakidza zvekutaura nezvazvo neshamwari.

Pane zviitiko zvakawanda zvekufunga nezvazvo, asi heano mashoma chete ekuti utange.

Poshi. Nei zviri nyore kwazvo kufuratira kutambura kukuru kuri munyika?

piri. Tinofanira here kuva nemvumo yekugumisa hupenyu hwedu?

3. Vabereki vaviri vanosarudza kurera mwanakomana wavo semusikana (kana zvinopesana) - vanofanirwa kubvumidzwa here kana zvichizokonzeresa kuzivikanwa kwemwana kana vakura?

Zvina. Dai zvaive zvakavimbiswa kudzikamisa hutsinye hwemhirizhonga ne30%, munhu wese anofanirwa kupa sampuli yeDNA kumapurisa? Ko dai yaive 80%?

5. Izvo zvinongova kungobayira hupenyu hwemunhu mumwe asina mhaka kuitira kuponesa hupenyu hwevanhu vasina mhaka vashanu? Ko kana kutora hupenyu humwe kuchaponesa hupenyu zana? Sarudzo yacho inoitwa nyore here kana munhu ari kupirwa ari mhondi? Ungave unodisisa kubayira munhu mukuru pane zvaungave uchibaira mwana? Ungabayira hupenyu hwako wega here?

6. Kana iwe ukaziva kuti baba vako vaibiridzira amai vako (kana zvinopesana), waizoudza amai vako uchiziva kuti zvaizovasiya vasina mufaro kweupenyu hwavo hwese, kana kuramba wakanyarara kana baba vako vakavimbisa kuti havazombozviitizve ?

7. Zvakanaka here kuyedza mhuka kana zvichireva kuchengetedza hupenyu hwevanhu? Rudzi rwemhuka rwakakosha here?

Paunenge uchitaura neshamwari kana vaunozivana navo, unogona kutaura nezvezvinhu zvakajairwa senge basa neTV nenhau, kana iwe unogona kupinda mune chimwe chinhu chakadzika zvishoma.

Misoro nemibvunzo iri pamusoro maburi etsuro yekugona - ukangotungamira pasi imwe, zvinongotungamira kune imwe uye imwe.

Saka enderera, edza imwe pane saizi uye uone kuti hurukuro yacho inokuendesa kupi.