Ndeupi Iwo Iwo mana Ekutanga Mhando Iwe Uri?

Introversion rudzi rwemhando iyo chikamu chikuru chevanhu chingati chinowira mukati, asi zvinonyatsorevei?

Uyu ndiwo mubvunzo wakaedza kupindurwa nenyanzvi yezvepfungwa Jonathan Cheek nevamwe vake pavakabvunzurudza vanozviongorora vega nezvehunhu hwavo. Vakaona kuti vanhu ava vaishandisa mitauro yakasiyana siyana vachitsanangura kuti chirevo chinorevei kwavari.Mhedziso yega yakaita chero chirevo kuna Cheek yaive yekuti hapana imwe tsananguro inogona kusanganisa hunhu hwese hunowanikwa nemaintrover. Pane kudaro, achishandisa ruzivo rwaakatora, iye nechikwata chake vakaronga mana akasiyana marudzi eanopinza.Kungofanana nechero humwe hunhu hunhu, munhu haazove weboka rega, asi vanogona kusonganirana zvakanyanya nevamwe kupfuura vamwe (kana kusiyana nekuda kwenguva nemamiriro).

Mhando ina dzekutanga ndidzo:  1. Zvemagariro - kubata nehunhu hwemumwe munhu kunakidzwa nemapoka madiki evanhu kana kusurukirwa pamusoro pemapoka akakura.
  2. Kufunga - zvine chekuita nedanho remunhu rekufungisisa uye kuzviratidza inguvai yavanoshandisa nemufaro mumisoro yavo.
  3. Kuzvidya mwoyo - zvine chekuita nekusagadzikana munhu anonzwa kwete kungotenderedza vamwe, asi kazhinji kazhinji kana ari ega zvakare kunetseka kunofamba naye.
  4. Kudzorwa - zvine chekuita nekudiwa kwekutora nguva yako pamusoro pezvinhu uye nzira iyo munhu yaanofanira 'kudziya' kune mamiriro asati anzwa akagadzirira.

Mibvunzo iri pazasi haina kuitirwa 100% yesainzi, asi mhinduro dzako kumibvunzo dzinofanirwa kuratidza kuti ndedzipi ndedzemhando ina dzaunonyatsoenderana nadzo panguva ino.

Zvinyorwa zvinoenderana:

Chii chawakawana? Goverana izvi mune zvakataurwa pazasi uye utaure kana iwe uchifunga kuti zvinoenderana nehunhu hwako.